Sök artikel

RightModPos_01.jpg

Vi samverkar med

Nu stänger vi... PDF Skriv ut Skicka sidan

Nu stänger vi AntiDiskrimineringsByrån i Värmland på Kungsgatan 1 i Karlstad.

Från den första maj är det Brottsförebyggande Centrum i Värmland som driver antidiskrimineringsverksamhet i Värmlands län.

Vi vill tacka alla fantastiska människor som vi har mött genom åren. Tack för det förtroende som vi har fått att driva ärenden, föreläsa och utbilda i olika organisationer. Tack också till alla volontärer som hjälpt oss och till alla samarbetspartners såsom föreningar, kommuner, Länsstyrelsen, Region Värmland m.fl.

ADBiV har funnits i Centrum för Mänskliga Rättigheters i Värmlands, CMRiV, regi sedan 2006 och det har varit mycket utvecklande och lärorika år.

CMRiV går nu vidare med sin verksamhet men utan antidiskrimineringsbyrån.

Väl mött i andra sammanhang i framtiden!

 
Pressmeddelande PDF Skriv ut Skicka sidan

Antidiskrimineringsbyrån i Värmland får ny huvudmanBrottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) har av Ungdomsstyrelsen beviljats medel för att driva antidiskrimineringsverksamhet i Värmland. Centrum för Mänskliga Rättigheter har drivit verksamheten sedan 2006 och efter dialog mellan föreningarna om utvecklingsmöjligheter för Antidiskrimineringsbyrån i Värmland lämnade BFC in en ansökan till Ungdomsstyrelsen om att få driva verksamheten.

Uppdraget att driva antidiskrimineringsverksamhet innebär att ge avgiftsfri rådgivning och information till enskilda om hur de kan ta tillvara sina rättigheter samt att arbeta förebyggande genom opinionsbildning, utbildningsverksamhet och allmän information och rådgivning.

  • Som huvudman för Antidiskrimineringsbyrån vill BFC bidra till ett mer inkluderade samhälle genom ett aktivt ställningstagande och arbete för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde samt ett proaktivt arbete mot diskriminering, säger Hans Olsson, vice ordförande för BFC.
  • Vi har varit huvudman för Antidiskrimineringsbyrån i Värmland i 8 år nu och det har varit en viktig del av verksamheten och värdefullt för Värmland att vi en gång startade. Vi ser dock att det finns utvecklingsmöjligheter för verksamheten så när BFC öppnade upp för att vilja driva verksamheten så såg vi positivt på det, säger Stellan Lindskoog, ordförande för Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland.

BFC kommer formellt börja bedriva verksamheten i nya lokaler den 1 maj, fram till dess kommer Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland att driva verksamheten för en så smidig övergång som möjligt.

  • Detta är en positiv utveckling för BFC och att arbeta mot diskriminering har effekter också på brottsförebyggande arbete i bredare bemärkelse. Vi ser stora möjligheter att utveckla antidiskrimineringsarbetet i Värmland och ser fram emot att hitta samverkansformer med flera aktörer i länet, säger Beatrice Högå, verksamhetsutvecklare på Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC).