Sök artikel

rightmodpos_03.jpg

Vi samverkar med

Kontaktinformation

Antidiskrimineringsbyrån
i Värmland
(ADBiV)

Adress:
Kungsgatan 1

652 24 Karlstad

+ Se karta
 
Tel/Fax:

054-18 17 44

E-post:
info@adbiv.se

+ Kontaktformulär

 

Välkommen!

AntiDiskrimineringsByrån i Värmland, ADBiV, arbetar med att förebygga och motverka alla former av diskriminering i samhället som har samband med diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsidentitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.

Det här gör vi genom att ge stöd och råd till personer som känner sig diskriminerade eller som har råkat ut för trakasserier. Förebyggande insatser så som information och utbildningar är en stor del av vårt arbete. Vi vill vara en resurs i det värmländska samhället dit man kan vända sig med frågor inom det här området.

Vi som arbetar på byrån har tystnadslöfte och lämnar ingen information vidare utan ditt godkännande. Du kan tryggt vända dig till oss för stöd och hjälp med att ta tillvara dina rättigheter. All rådgivning hos oss är kostnadsfri.

Vill ditt företag, förening, skola eller annan organisation lära sig mer kommer vi gärna och informerar om vår verksamhet och diskrimineringslagstiftningen.

Kontakta oss

 
Pressmeddelande PDF Skriv ut Skicka sidan

Antidiskrimineringsbyrån i Värmland får ny huvudmanBrottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) har av Ungdomsstyrelsen beviljats medel för att driva antidiskrimineringsverksamhet i Värmland. Centrum för Mänskliga Rättigheter har drivit verksamheten sedan 2006 och efter dialog mellan föreningarna om utvecklingsmöjligheter för Antidiskrimineringsbyrån i Värmland lämnade BFC in en ansökan till Ungdomsstyrelsen om att få driva verksamheten.

Uppdraget att driva antidiskrimineringsverksamhet innebär att ge avgiftsfri rådgivning och information till enskilda om hur de kan ta tillvara sina rättigheter samt att arbeta förebyggande genom opinionsbildning, utbildningsverksamhet och allmän information och rådgivning.

  • Som huvudman för Antidiskrimineringsbyrån vill BFC bidra till ett mer inkluderade samhälle genom ett aktivt ställningstagande och arbete för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde samt ett proaktivt arbete mot diskriminering, säger Hans Olsson, vice ordförande för BFC.
  • Vi har varit huvudman för Antidiskrimineringsbyrån i Värmland i 8 år nu och det har varit en viktig del av verksamheten och värdefullt för Värmland att vi en gång startade. Vi ser dock att det finns utvecklingsmöjligheter för verksamheten så när BFC öppnade upp för att vilja driva verksamheten så såg vi positivt på det, säger Stellan Lindskoog, ordförande för Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland.

BFC kommer formellt börja bedriva verksamheten i nya lokaler den 1 maj, fram till dess kommer Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland att driva verksamheten för en så smidig övergång som möjligt.

  • Detta är en positiv utveckling för BFC och att arbeta mot diskriminering har effekter också på brottsförebyggande arbete i bredare bemärkelse. Vi ser stora möjligheter att utveckla antidiskrimineringsarbetet i Värmland och ser fram emot att hitta samverkansformer med flera aktörer i länet, säger Beatrice Högå, verksamhetsutvecklare på Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC).

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Hans Olsson
vice ordförande, Brottsförebyggande Centrum i Värmland
010-442 91 23

Beatrice Högå
verksamhetsutvecklare, Brottsförebyggande Centrum i Värmland
072-250 28 97

Stellan Lindskoog
ordförande, Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland
070-317 57 07